Breaking News
Loading...
Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

1. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

2. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện.

Ví dụ:

- Chi nhánh Công ty TNHH Hoa Hồng;

- Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Hoa Hồng;

- Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần Hoa Hồng;

- Văn phòng đại diện Công ty TNHH Hoa Hồng;

- Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần Hoa Hồng;

- Địa điểm kinh doanh - Công ty cổ phần Hoa Hồng;(Tham khảo Điều 41 Luật Doanh nghiệp năm 2014)


Next
This is the most recent post.
Bài đăng Cũ hơn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét