Breaking News
Loading...
Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

Thành phần hồ sơ

1. Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
3. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
4. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
5. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây).

0 nhận xét:

Đăng nhận xét