Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019
Hướng dẫn cách đặt tên cho Chi nhánh - Văn phòng đại diện - Địa điểm kinh doanh

Info Post

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh 1. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng ...

Hướng dẫn cách đặt tên cho Doanh nghiệp

Info Post

I. Quy định về tên doanh nghiệp 1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây (Loại hình doanh nghiệp + t...

Đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng

Info Post

Thành phần hồ sơ 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ( mẫu quy định ); 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ ( mẫu tham ...

 Thủ tục mua bán công ty (Doanh Nghiệp)

Nhiều người cho rằng doanh nghiệp nào cũng có thể mua bán được. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ công ty tư nhân mới c...