Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019
Hướng dẫn cách đặt tên cho Chi nhánh - Văn phòng đại diện - Địa điểm kinh doanh

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh 1. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng ...

 Thủ tục mua bán công ty (Doanh Nghiệp)

Nhiều người cho rằng doanh nghiệp nào cũng có thể mua bán được. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ công ty tư nhân mới c...